Företaget startades Juli 1990 av Erland Almqvist och Sten Jansson.
Vi började då med A- och K-projektering vilket sedan utvecklades till fler verksamheter där KA-certifikat
var först ut vilket sedan ledde naturligt till övriga verksamheter enligt startsidan.

Den 4 november 2018 avled Sten Jansson hastigt i sviterna av en aggressiv lungcancer.
Detta medför att från januari 2019 äger Erland Almqvist som ensamägare företaget.

Erland Almqvist är utbildad gymnasieingenjör i husbyggnad och medlem i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR).
Han har 43 års erfarenhet av konsultverksamhet där han började sin karriär med projekteringar K på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Sedermera lämnande han staden för nya äventyr i Eskilstuna och företaget Jakobsson & Widmark (nuvarande WSP)
där han for runt hela Mellansverige för att få lära sig så mycket som möjligt.
Via detta bolag hamnade han i Mariestad där han efter några år bytte arbetsgivare till
Lennart Sundlings Arkitektkontor innan han startade eget 1990.

Erland är certifierad KA i klass K.